ALGEMENE VOORWAARDEN VRIJWILLIGERSWERK

Hierbij vind je de algemene voorwaarden voor vrijwilligerswerk via 4Exchange. Neem deze goed door zodat je overal van op de hoogte bent. Mochten er vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot de algemene voorwaarden van vrijwilligerswerk dan kan er contact met ons opgenomen worden via telefoon of email.

 

  • Met het invullen van het inschrijfformulier vraagt de vrijwilliger aan vrijwilligersbureau 4Exchange voor hem/haar op zoek te gaan naar een geschikt vrijwilligersproject in Zuid-Afrika.

  • De vrijwilliger is de vooraf gecommuniceerde bemiddelingskosten pas verschuldigd aan 4Exchange wanneer een vrijwilligerscontract is opgesteld – dat wil zeggen wanneer zowel de vrijwilliger als de vrijwilligersplaats ingestemd hebben met de komst van de vrijwilliger.

  • De vrijwilliger is zich ervan bewust dat vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika onbetaald is. Een vergoeding wordt dus niet als criteria meegenomen.

  • Als 4Exchange geen passend vrijwilligerswerk kan bieden is de vrijwilliger geen bemiddelingskosten verschuldigd. Als het vrijwilligerswerk dat 4Exchange aanbiedt niet geschikt blijkt te zijn, krijgt de student eenmalig een ander aanbod.

  • Wanneer de vrijwilligersorganisatie zich na ondertekening van het contract terugtrekt om redenen die niet te wijten zijn aan de vrijwilliger, biedt 4Exchange de vrijwilliger een ander project aan. Als dit niet mogelijk blijkt, worden de bemiddelingskosten terugbetaald.

  • Indien de vrijwilliger zich terugtrekt na ondertekening van het contract is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

  • In geval van contractbreuk met de vrijwilligersorganisatie wegens disfunctioneren van de vrijwilliger is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

  • De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van het visum en het verzorgen van de benodigde papieren daarvoor. 4Exchange is niet verantwoordelijk voor gevolgen van het te laat aanvragen van het visum, dan wel eventuele afwijzing van het visum.

  • Ik verklaar dat 4Exchange en haar medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het door 4Exchange geregelde verblijf.