ALGEMENE VOORWAARDEN

Vind hierbij de algemene voorwaarden voor de stagebemiddeling van 4exchange

  • Met het invullen van het inschrijfformulier vraagt de student aan stagebemiddelingsbureau 4Exchange voor hem/haar op zoek te gaan naar een geschikte stageplek in Zuid-Afrika.

  • De student is 550,- euro bemiddelingskosten verschuldigd aan 4Exchange wanneer een stagecontract is opgesteld voor een passende stageplaats die voldoet aan de door de student opgegeven criteria.

  • De student is zich ervan bewust dat stages in Zuid-Afrika over het algemeen onbetaald zijn. Een vergoeding wordt dus niet als vanzelfsprekendheid aangenomen.

  • Als 4Exchange geen passende stageplek kan bieden, is de student geen bemiddelingskosten verschuldigd. Als de stageplek die 4Exchange aanbiedt niet geschikt blijkt te zijn, krijgt de student eenmalig een ander aanbod.

  • Als het stagebedrijf zich na ondertekening van het contract terugtrekt om redenen die niet te wijten zijn aan de student, biedt 4Exchange de student indien mogelijk een andere stageplek aan. Als dit niet mogelijk blijkt, worden de bemiddelingskosten aan de student terugbetaald.

  • Als de student zich terugtrekt na ondertekening van het contract is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

  • In geval van contractbreuk met het stagebedrijf wegens disfunctioneren van de student is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

  • De student is niet gerechtigd om onze bedrijven / contacten / stageplaatsen / contactgegevens van huiseigenaren door te geven aan derden, dan wel te plaatsen in vacaturedatabases van de opleiding, of te publiceren op het web. Er wordt een narekening gestuurd mocht dit toch gebeuren.

  • De student is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van het visum en het verzorgen van de benodigde papieren daarvoor. 4Exchange is niet verantwoordelijk voor gevolgen van het te laat aanvragen van het visum, dan wel eventuele afwijzing van het visum.

  • Ik verklaar dat 4Exchange en haar medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het door 4Exchange geregelde verblijf.