ALGEMENE VOORWAARDEN

Vind hierbij de algemene voorwaarden voor de bemiddeling van 4exchange

  • Met het invullen van het inschrijfformulier vraagt de kandidaat aan bemiddelingsbureau 4Exchange voor hem/haar op zoek te gaan naar een geschikte werkplek┬áin Zuid-Afrika.

  • De kandidaat is 550,- euro bemiddelingskosten verschuldigd aan 4Exchange wanneer een contract is opgesteld voor een passende werkplek die voldoet aan de door de kandidaat opgegeven criteria.

  • Als 4Exchange geen passende werkplek kan bieden, is de kandidaat geen bemiddelingskosten verschuldigd. Als de werkplek die 4Exchange aanbiedt niet geschikt blijkt te zijn, krijgt de kandidaat eenmalig een ander aanbod.

  • Als het bedrijf zich na ondertekening van het contract terugtrekt om redenen die niet te wijten zijn aan de kandidaat, biedt 4Exchange de kandidaat indien mogelijk een andere werkplek aan. Als dit niet mogelijk blijkt, worden de bemiddelingskosten aan de kandidaat terugbetaald.

  • Als de kandidaat zich terugtrekt na ondertekening van het contract is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

  • In geval van contractbreuk met het bedrijf wegens disfunctioneren van de kandidaat is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

  • De kandidaat is niet gerechtigd om onze bedrijven / contacten / stageplaatsen / contactgegevens van huiseigenaren door te geven aan derden, dan wel te plaatsen in vacaturedatabases van de opleiding, of te publiceren op het web. Er wordt een narekening gestuurd mocht dit toch gebeuren.

  • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van het visum en het verzorgen van de benodigde papieren daarvoor. 4Exchange is niet verantwoordelijk voor gevolgen van het te laat aanvragen van het visum, dan wel eventuele afwijzing van het visum.

  • Ik verklaar dat 4Exchange en haar medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het door 4Exchange geregelde verblijf.