Vrijwilligerswerk in Kaapstad

Vrijwilligersproject bij school voor speciaal onderwijs

Locatie: Kaapstad
Beschikbare periodes: Hele jaar door met uitzondering van december en januari (ivm zomervakantie)
Gevraagde tijdsduur:
Vanaf 2 maanden
Kosten: Eenmalig 450,- euro bemiddelingskosten, ongeacht de periode dat je blijft (inclusief accommodatie)

Als vrijwilliger werk je op deze school voor speciaal onderwijs als klassenassistent. Je helpt met verschillende lessen, geeft kinderen de individuele aandacht die ze nodig hebben en je ondersteunt de docent bij het algemene lesprogramma. Naast de school is er ook een hostel voor de kinderen op het terrein aanwezig. Ook hier kan je als vrijwilliger diverse ondersteunende taken verrichten.

Extra: Tijdens je vrijwilligersperiode krijg je woonruimte bij de school aangeboden

Soort vrijwilliger: Interesse in educatie en in het bijzonder speciaal onderwijs, structuur kunnen bieden, zelfredzaamheid, kunnen relativeren, goed om kunnen gaan met afstand en nabijheid ten opzichte van de kinderen. 

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie

Telefoon: 0027 (0)21 4612388
E-mail: info@4exchange.nl

Andere vrijwilligersprojecten:

Opvang inheemse diersoorten Dit dierenpark vangt inheemse diersoorten op die om diverse redenen niet meer in het wild kunnen leven. Er worden bezoekers rondgeleid en diverse studies naar de dieren gedaan. Als vrijwilliger ontvang je bezoekers, geef je rondleidingen door het park, help je met schoonmaken en help je eventueel bij de studies die gedaan worden.

Andere vrijwilligersprojecten:

Community en sportproject Een grote organisatie die verschillende sociale projecten in de townships heeft. Het project in Grabouw is een opvanghuis voor kinderen die getroffen zijn door HIV/Aids en TBC. Er wordt zorg, educatie en recreatie aan de kinderen aangeboden. Daarnaast worden de kinderen in de gemeenschap (9-15 jaar) bij het project betrokken door sport-outreach. Jongeren in deze township worden opgeleid tot sportleiders om dit project succesvol te laten verlopen. Ook is er een support programma voor jong volwassenen die besmet zijn met HIV/Aids.