VOLUNTEER WORK SOUTH AFRICA: GENERAL TERMS AND CONDITIONS

  • By completing the registration form, the volunteer asks volunteer agency 4exchange for him / her to look for a suitable volunteer project in South Africa.
  • The volunteer will only owe the pre-communicated mediation costs to 4exchange when a volunteer contract has been established – that is, when both the volunteer and the volunteer place have agreed to the arrival of the volunteer.
  • The volunteer is aware that voluntary work in South Africa is unpaid. A reimbursement is therefore not included as criteria.
  • Als 4exchange geen passend vrijwilligerswerk kan bieden is de vrijwilliger geen bemiddelingskosten verschuldigd. Als het vrijwilligerswerk dat 4exchange aanbiedt niet geschikt blijkt te zijn, krijgt de student eenmalig een ander aanbod.
  • Als de vrijwilligersorganisatie zich na ondertekening van het contract terugtrekt om redenen die niet te wijten zijn aan de vrijwilliger, biedt 4exchange de vrijwilliger een ander project aan. Als dit niet mogelijk blijkt, worden de bemiddelingskosten terugbetaald.
  • Als de vrijwilliger zich terugtrekt na ondertekening van het contract is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.
  • In geval van contractbreuk met de vrijwilligersorganisatie wegens disfunctioneren van de vrijwilliger is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.
  • The volunteer is responsible for applying for the visa on time and for taking care of the necessary papers. 4exchange is not responsible for the consequences of the late application of the visa, or any rejection of the visa.
  • I declare that 4exchange and its employees can not be held responsible for injury, death, damage or loss of any kind, which can be suffered during the stay organized by 4exchange.